En iyi Tarafı kopek yarisi nereden oynanir

Bunlari bana soyleyip durmu§ olan annem, doğal §imdi, bu geceki annem degil Gul. §imdiki annem, Hayrettin Pa§anin kollarinda donup duran, igi rahatlami§, fakat dansi bir turlu beceremeyip de habire ayaklarina bastigi igin o pa§ayi artik horlamak zamani geldigine inanan annem.

Emekli albay, parke pistin hemen geldigince bo§altilmasini, nikah masasinin gevresinde geni§ bir agiklik birakilmasini sagliyor. Herkesi, harcamak igin onden kendilerine ayrilmi§ masalarina ya da ayakta isabetli gorulmu§ yerlerine ki§aliyor. ilhan, annesinin koltuguna yakin, yalnız piste ve nikah masasina henüz da yakin ozel, gigekli bir masaya Korgeneralle yakinlarini buyur ediyor.

Londra’da guzel bir otelde kalmi§tim bir kat. Qok degil, sekiz kamer once ve ug gun igin. O saat turistlerimize evcil renklerimizi, e§eklerimizi ve dilencilerimizi boyamaya ba§lamami§tim henüz.

Bu igreng soylentiye degil de, her zamankinden gok bana inaniyormu§ üzere altini gize gize süje§an bir Aysel. Altini gizdikge, gergekte kime inandigini daha âlâ eleveren bir Aysel:

Gergegi elbet Memo§’un mektubu soylemedi. Mehmet’gigin mektubunda salt §u var: Abinin Ba§kent’te sozu geger. Yonetici gevrelerde ozellikle §imdi yiginla tanidigi vardir. Bana Bonn’da bir sure henüz kalabilmem igin bir burs bulabilir mi acaba?

§imdi ne yapiyorum? i§te sizinle Rum Kulubu’nde, karimin abisinin kizmm dugununde tani§iyorum evet? Burda duruyorum. Bir viski igiyorum. ikincisini kısaca. Qok bulaşık ve gok kotu bir viski. Sonra, Alarga’i du§unuyorum. Mektuplarindan cumleler animsiyorum. O, her adimini, her deneyini bir guzellige donu§turen delikanliya du§manlik beslemeye gali§iyorum. Mujgan’in kulaklarindan sarkan zevksiz, gok gosteri§li kupelere bakiyorum. Kayinvalidemin romatizmadan §i§ bacaklarinin hun kirmizisi bir halinin ustunde nasil ayrik durdugunu goruyorum. Sik sik Tezel’e siginiyorum. Tezel’in beni kendi etanol dunyasina gekmesine ruhsat veriyorum. Generalin karisinin asil adinin Nuriye oldugunu, lakin ona artik goktandir Nuri§ hanimefendi denildigini ogreniyorum. Damadin teyzesinin bu dugun igin ta Amerikalardan kalkip gelmi§ oldugunu, gelirken de yaninda okuttugu Ertan’a -Ercan miydi yoksa?

Ben bu denli huysuz, bu denli og alici degildim. Ben bir suredir kendimde yeni yeni tepkiler yakaliyorum. Ay§en’in baki§lariyla kar§ila§maktan da kaginiyorum. Ay§en’in bana egiliminden oturu anlayi§li yetişmek yerine, yuregimde koyu bir seving besliyorum.

“Arkada§im, belki sen ensesi kalın bir beldenin gocugu olarak bilcümle kazançlı §eyler yemege ali§iksin. Lakin benim milletim sava§ sirasinda bunlardan da kotu §eyler yemege ali§ikti. Ayrica ben kendim de askeri mekteplerde okurken memleketimin bizlere verebildigi kadarini yiyebildim.

Annemin onunde sesim hig titremiyor. Babamin onunde sesim hig titremiyor. Lakin arkada§larim beni kendilerinden ayri tuttuklari her an, her yanim titriyor.

Yine de ug saate yakin kaldim Otopark Otel’in barinda. Kuguk gaye gantam ayaklarimin dibinde duruyordu. Dokuza geyrek kaldığında da igkimi bitirdim, gantami alip giktim. Gegerken Taksim’deki bufeden bir çökertme kanyagi edindim. Geceyi boylece surdurmek... Hasan da barin ote ucunda durmu§ “§i§manliyorsun dikkat!” diyordu. Otuz saniye once Adana Cezaevi’ndekilerin saglik durumlariyla yakindan ilgilenen bu degil mi? §i§manliyorsam yatagina almazsin, ne yapalim. Ug ay onceki pantolonuma sigmiyorsam, dü kamer onceki etegin beli çetin kavu§uyorsa, bu benim bilecegim §ey.

Tezel, kagarcasma yanimizdan siyrilip gegen linke git garsonu kolundan sara yolunu gevirmese Pierre Loti’yi nasil ho§nut ederdim, bilemiyorum.

Dondugum şekil, geldigim yolun ayni. Tek ayrimi, geceleyin kuluplerinin sarho§larini, kusmuklarini di§ari ta§irmi§ olmasinda. Laf atanlar, arabalariyla kari kiz pe§ine takilan yeni zamparalar. Ben kendimi ansizin bu kuluplerden birinde sevgisizligi gogaltan ya da sevgisizligin gogalttigi bu adamlardan biriyle kucak kucaga goruyorum.

Yildiz’in babasi da bir kuguk memur evine gagrili olsa, o karı boyle yirtinir mi? dü ayagi bir pabuca girer mi acaba? Yil-diz’lar da bir muduru ille kolali ortu ustunde agirlayacagiz diyerek dortbir yana seferber olurlar mi? Yildiz’in babasini bizim eve gagirsak ne olabilir? Olabilecek olanlar; babamin ortaligi birbirine katacagi, anamin dem arak iginde bunlarmki üzere bir gosteri yari§ina gikacagi du§uncesi oylesine buyuyerek doldu ki igime, Yildiz, az once ilik eli elimin igindeki Yildiz olmaktan nerdeyse gikti.

Ali Sanatkâr, Yildiz’dan cayamayacagimi daha o sıkıntısız§am anlami§ti. Bir yil, elele her yerde Yildiz’la baş başa olduk. Miting alanlarinda yanimdan hig ayrilmadi. Arkada§larimi get url benden gok sevdi. Evet§amma bigimlerini benden gelecek benimsedi. Nikahlanmayi isteyen de ben oldum ustelik. Beni babasinin kar§isina goturen o olsa da. Kendisini bana seve seve verdigi halde, bir gun da evliligin yanindan gegirmemi§ti sozu. Benden kendisini sevmemi da istememi§ti, diyebilirim. Beni sevmesine katlanmami, yanimda bulunmasina katlanmami; salt bunlari istedi saniyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *